Nowi partnerzy

Rada Miejska przyjęła uchwały dot. współpracy z partnerskiej pomiędzy: gminą Bolków a gminą Nünchritz w Niemczech gminą Bolków a miastem Bad Muskau w Niemczech gminą Bolków a miastem Doksy w Czechach Celami współpracy jest pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi są: nawiązanie kontaktów kulturalnych, sportowych i gospodarczych w celu realizacji projektów europejskich i wymiania doświadczeń. Burmistrz został upoważaniony do podisania umów parnerskich


Aktywizacja obszarów wiejskich

W dniu 8 lutego 2006 roku w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie z inicjatywy Burmistrza Bolkowa, sołtysa Radzimowic oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie odbyło się robocze spotkanie poświecone aktywizacji i wspomaganiu rozwoju terenów wsi i małych miast. Zorganizowano je w ramach działa Grupy Partnerskiej Partnerstwo Gór i Pogórza Kaczawskiego, której Gmina Bolków jest członkiem


Rada Sportu Gminy Bolków ustalona

Burmistrz Bolkowa Bronisław Andrzejewski ustalił imienny skład Rady Sportu Gminy Bolków. Tworzy ją 9 osób zgłoszonych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bolkowie w dniu 6 lutego 2006 r. Obecni na nim członkowie Rady dokonali spośród siebie wyboru następujących osób na stanowiska funkcyjne: Przewodniczący Robert Ostasiewicz Z-ca Przewodniczącego Tomasz Wójciak Sekretarz Rafał Bonna


Rock’N’Rollowe Walentynki

Dnia 14 lutego w klubie Sorento odbędą się Rock’n’rollowe walentynki, zagra nam zespół „Vis-a-Vis” z którym będzie można śpiewać karaoke! Impreza rozpoczyna się od godz. 19:00 Wstęp jedyne 3 zł. Bardzo serdecznie zapraszamy!


Ostrzeżenie meteo

Występujące w styczniu na terenie całego kraju niskie temperatury powietrza, spowodowały pojawienie się i silny rozwój zjawisk lodowych na większości rzek, potoków i zbiorników wodnych. W związku z prognozowanymi na bieżący tydzień niskimi temperaturami, następować będzie ich dalszy silny rozwój. Występowanie tych zjawisk powoduje i będzie nadal powodować utrudniony spływ wody, a często całkowite zamarzanie rzek, potoków i zbiorników wodnych