Rada Miejska Bolków

W skład Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bolków wchodzą:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Janas

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jolanta Majtczak

Radni

Beata Magierowska
Mirosław Pustuła
Jan Broda
Bogusława Kałużna
Kaziemierz Małecki
Elżbieta Kramarczuk
Marek Kwiatkowski
Eugeniusz Bartków
Wiesława Gajewska-Szponar
Paweł Szymański
Dorota Pajor
Marian Sokołowski
Wiesław Tomaszek