Konkurs rozstrzygnięty

„Iluminacja świąteczno-noworoczna Bolkowa w obiektywie” (organizator Urząd Miejski przy pomocy Samorządu Miejskiego) Do konkursu zgłosiło się 6 mieszkańców miasta Bolków i mieszkanka Legnicy. I Miejsce Jerzy Czuba II Miejsce Barbara Magiera III Miejsce Cezary Lewczuk

Rada Sportu Gminy Bolków ustalona

Burmistrz Bolkowa Bronisław Andrzejewski ustalił imienny skład Rady Sportu Gminy Bolków. Tworzy ją 9 osób zgłoszonych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bolkowie w dniu 6 lutego 2006 r. Obecni na nim członkowie Rady dokonali spośród siebie wyboru następujących osób na stanowiska funkcyjne: Przewodniczący Robert Ostasiewicz Z-ca Przewodniczącego Tomasz Wójciak Sekretarz Rafał Bonna