Kurs komputerowy w Klubie Integracji Społecznej

Miesiące czerwiec i lipiec 2013r. to beneficjentów projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie czas przystąpienia do zajęć z zakresu obsługi komputera. Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych podczas których beneficjenci uczyć się będą lub doskonalić podstawy obsługi komputera, pracę z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz poruszania się w sieci Internet. Po ukończeniu kursu beneficjenci otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do odwiedzenia strony GMOPS w Bolkowie

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój żródło: http://gmopsbolkow.pl/2013/06/przetarg-nieograniczony-na-przeprowadzenie-szkolen