Wiemy już jakie kierunki Zespoł Szkół Agrobiznesu w Bolkowie planuje rozpocząć w roku szkolnym 2008/2009. Planowane kierunki kształcenia w ZSA w Bolkowie w 2008/9 Szkoły dzienne: Technikum Architektury Krajobrazu (1 oddział) Technikum Hotelarskie (1 oddział) Technikum Ekonomiczne (1 oddział) Technikum Obsługi Turystycznej (1 oddział) Liceum Ogólnokształcące (klasa mat.inform./dziennikarska) 1 oddział – przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, matematyka, technologia informacyjna) Klasa wielozawodowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 oddział Szkoły dla dorosłych: Szkoła policealna [&hellip