Rada Miejska przyjęła uchwały dot. współpracy z partnerskiej pomiędzy: gminą Bolków a gminą Nünchritz w Niemczech gminą Bolków a miastem Bad Muskau w Niemczech gminą Bolków a miastem Doksy w Czechach Celami współpracy jest pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi są: nawiązanie kontaktów kulturalnych, sportowych i gospodarczych w celu realizacji projektów europejskich i wymiania doświadczeń. Burmistrz został upoważaniony do podisania umów parnerskich