Nowy honorowy obywatel

Rada Miejska w Bolkowie dostrzegając niezaprzeczalne zasługi Pana Jacoba Zwiersa i jego wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji dorobku i wiedzy o Gminie, które przyczyniły się do promocji i rozsławienia dobrego imienia Gminy Bolków oraz jego działania podejmowane na rzecz mieszkaców naszego Miasta i Gminy, w dniu 24 marca 2006 r. na XLIV Sesji Rady Miejskiej podjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Gminy Bolków

XLIV Sesja Rady Miejskiej – zawiadomienie

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 marca 2006 r o godz. 12 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie. Niektóre z pkt. obrad: Informacja Kierownika Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie na temat budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolkowie pod względem rzeczowym i finansowym Przedstawienie przez komisją doraźną opinii wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Bolków [&hellip

Nowi partnerzy

Rada Miejska przyjęła uchwały dot. współpracy z partnerskiej pomiędzy: gminą Bolków a gminą Nünchritz w Niemczech gminą Bolków a miastem Bad Muskau w Niemczech gminą Bolków a miastem Doksy w Czechach Celami współpracy jest pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi są: nawiązanie kontaktów kulturalnych, sportowych i gospodarczych w celu realizacji projektów europejskich i wymiania doświadczeń. Burmistrz został upoważaniony do podisania umów parnerskich