W imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy Waszego Związku na Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Pszczelarskiego – Bolków 2005 pod honorowym patronatem posła RP Olgierda Poniżnika w sobotę 30 kwietnia 2005 r. Liczymy bardzo na Wasz udział w tym Święcie! W programie przewidujemy m.in