„Serdecznie przepraszamy  za zwłokę, w udostępnieniu przez firmę  pojemników  służących do selektywnej zbiórki na frakcję suchą i zmieszaną. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość za spowodowane zamieszanie, które jest od gminy niezależne. Pracownicy Urzędu Miejskiego zrobili wszystko co było przewidziane prawem. Wypracowaliśmy model gospodarki odpadami w gminie, przygotowane zostały wszystkie akty prawa miejscowego niezbędne do wdrożenia tego modelu w życie, przeprowadzono przetarg i wyłoniono firmę, która ma świadczyć usługi związane z [&hellip