Kierunki nauczania ZSA – 2008/2009

Wiemy już jakie kierunki Zespoł Szkół Agrobiznesu w Bolkowie planuje rozpocząć w roku szkolnym 2008/2009. Planowane kierunki kształcenia w ZSA w Bolkowie w 2008/9 Szkoły dzienne: Technikum Architektury Krajobrazu (1 oddział) Technikum Hotelarskie (1 oddział) Technikum Ekonomiczne (1 oddział) Technikum Obsługi Turystycznej (1 oddział) Liceum Ogólnokształcące (klasa mat.inform./dziennikarska) 1 oddział – przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, matematyka, technologia informacyjna) Klasa wielozawodowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 oddział Szkoły dla dorosłych: Szkoła policealna [&hellip

Hotelarz w ZSA

Obradujący w dniach 2 i 14 marca Zarząd Powiatu zakceptował projekt dyrektora ZSA ws. powołania technikum hotelarskiego. Z dniem 1 września zostanie ono włączone do ZSA. Wniosek został też pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatową Radę Zatrudnienia i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Na najbliższym spotkaniu rozpatrzy go Rada Powiatu

Wieczór wspomnień o Janie Pawle II

2 kwietnia 2006 r. w pierwsza rocznicę śmierci Wielkiego Polaka Jana Pawła II młodzież z Zespołu Szkoł Agrobiznesu działajaca w kółku teatralnym przy Domu Kultury w Bolkowie, zorganizowała w rynku, przed pomnikiem Papieża wieczór wspomnień. O godzinie 21 zaprezentowano licznie przybyłej publiczności fragmenty „Tryptyku Rzymskiego”, który Karol Wojtyła pisał, oddając się medytacjom nad „Ksiega Rodzaju” u progu Kaplicy Sykstyńskiej. Przy blasku świec i zniczy oczekiwano na godzinę 21:37, która oznajmiły [&hellip

Rewitalizacja rynku

Pracujący w komisjach radni przygotowali ekspresowy projekt, oraz zorganizowali całą niezbędną dokumentację. Od września mają się rozpocząć prace na płycie rynku. Wymieniona zostanie nawierzchnia, prace konserwatorskie obejmą podziemne instalacje, odnowione zostaną elewację kamienic oraz stworzenie projektu „miejska zieleń” w wspólpracy z Technikum Architektury Krajobrazu przy Związku Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Cała inwestycja zostanie ukończona w około 18 miesięcy

Biały Marasz

Biały Marsz Wdzięczności za pontyfikat dla Ojca Świętego wyruszył w milczeniu o godzinie 20:00 spod kościoła św. Jadwigi w Bolkowie. Uczestniczyła w nim uderzająca liczba mieszkańców naszego miasta i okolic. Pomysłodawcami była młodzież ZSA w Bolkowie. Młodzi ludzie bardzo licznie przybyli, aby modlić się i uczcić pamięci Piotra naszych czasów. I jak mówili w życiu zawsze będą dążyć do Jezusa, trzeba też być odważnym, bo taki był właśnie Jan Paweł [&hellip