Burmistrz Bolkowa
mgr Jarosław Wroński

Zastępca Burmistrza Bolkowa
mgr Jacek Machynia

Sekretarz Gminy i Miasta
Joanna Włodarczyk

Skarbnik Gminy i Miasta
Bożena Januszewska