Rada Miejska w Bolkowie

Rada Miejska Bolków

W skład Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bolków wchodzą:

Jacek Płaszewski
Przewodniczący Rady

Małgorzata Ciołko
Wiceprzewodnicząca Rady

Baranowska Marlena

Brymerska Paulina

Iwuć Łukasz

Janas Marek

Kramarczuk Elżbieta

Kwiatkowski Marek

Ozimek Teresa

Pustuła Mirosław

Stanek Michał

Szemberska Agata

Szemberska Agnieszka

Szymański Paweł

Wolski Zbigniew