Regulamin

Dodając artykuł do strony bolkow.net użytkownik oświadcza że zapoznał się i akceptuje poniższy regulamin.

  1. Dodawanie artykułów i ich publikacja jest całkowicie bezpłatna.
  2. Dodając artykuł użytkownik oświadcza że posiada prawo autorskie do tekstu.
  3. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie umieszczonego artykułu przez stronę bolkow.net i innych użytkowników którzy umieszczą na swojej stronie tekst wraz z linkiem źródłowym do artykułu.
  4. Autorzy biorą odpowiedzialność za zamieszczane w serwisie teksty i zdjęcia. Dodając zdjęcie, autor oświadcza że ma prawo do posługiwania się dodawanym obrazem.
  5. Administracja nie gwarantuje publikacji artykułu oraz jest upoważniona do jego usunięcia bez podawania przyczyn.
  6. Administracja zastrzega sobie możliwość edycji i poprawy przesłanego artykułu.

Uwaga: Podczas dodawania artykułów do bolkow.net proszę zwracać szczególną uwagę na wymagania jakie powinny spełniać. Często zdarza się, że nie spełniony jest jeden warunek (np. zaznaczone są dwie kategorie bądź brakuje ikony wpisu) i pomimo wartościowego i unikalnego artykułu jest on odrzucany !