Kierunki nauczania ZSA – 2008/2009

Wiemy już jakie kierunki Zespoł Szkół Agrobiznesu w Bolkowie planuje rozpocząć w roku szkolnym 2008/2009.

Planowane kierunki kształcenia w ZSA w Bolkowie w 2008/9

Szkoły dzienne:

  • Technikum Architektury Krajobrazu (1 oddział)
  • Technikum Hotelarskie (1 oddział)
  • Technikum Ekonomiczne (1 oddział)
  • Technikum Obsługi Turystycznej (1 oddział)
  • Liceum Ogólnokształcące (klasa mat.inform./dziennikarska) 1 oddział – przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, matematyka, technologia informacyjna)
  • Klasa wielozawodowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 oddział

Szkoły dla dorosłych:

  • Szkoła policealna zawód: technik agrobiznesu forma zaoczna
  • Liceum Ogólnokształcace dla dorosłych
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dorosłych zawód rolnik forma zaoczna