Kurs komputerowy w Klubie Integracji Społecznej

Miesiące czerwiec i lipiec 2013r. to beneficjentów projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie czas przystąpienia do zajęć z zakresu obsługi komputera. Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych podczas których beneficjenci uczyć się będą lub doskonalić podstawy obsługi komputera, pracę z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz poruszania się w sieci Internet. Po ukończeniu kursu beneficjenci otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do odwiedzenia strony GMOPS w Bolkowie