Ostrzeżenie meteo

Występujące w styczniu na terenie całego kraju niskie temperatury powietrza, spowodowały pojawienie się i silny rozwój zjawisk lodowych na większości rzek, potoków i zbiorników wodnych. W związku z prognozowanymi na bieżący tydzień niskimi temperaturami, następować będzie ich dalszy silny rozwój. Występowanie tych zjawisk powoduje i będzie nadal powodować utrudniony spływ wody, a często całkowite zamarzanie rzek, potoków i zbiorników wodnych.

Pojawiające się zatory śryżowe i lodowe oraz lokalne podpiętrzenia, występują i mogą występować w miejscach o utrudnionym spływie wody (na przykład: zakola, okolice mostów, zwężenia, urządzenia hydrotechniczne). Występujące i prognozowane niskie temperatury powietrza powodują znaczne przechłodzenie gruntu, co może być przyczyną zamarzania przewodów i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych. Pojawienie się i rozwój pokrywy lodowej na zbiornikach wodnych może być powodem znacznego obniżenie się zawartości tlenu w wodzie, co stanowi zagrożenie dla organizmów żyjących w tych zbiornikach.

UWAGA! Pomimo, że pokrywa lodowa na rzekach i zbiornikach wodnych osiąga znaczną grubość, to należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu na lód oraz zadbać, aby dzieci i młodzież przestrzegały określonych wymogów bezpieczeństwa.