Hotelarz w ZSA

Obradujący w dniach 2 i 14 marca Zarząd Powiatu zakceptował projekt dyrektora ZSA ws. powołania technikum hotelarskiego. Z dniem 1 września zostanie ono włączone do ZSA. Wniosek został też pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatową Radę Zatrudnienia i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Na najbliższym spotkaniu rozpatrzy go Rada Powiatu.