Informacja w sprawie wywozu odpadów

„Serdecznie przepraszamy  za zwłokę, w udostępnieniu przez firmę  pojemników  służących do selektywnej zbiórki na frakcję suchą i zmieszaną. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość za spowodowane zamieszanie, które jest od gminy niezależne. Pracownicy Urzędu Miejskiego zrobili wszystko co było przewidziane prawem. Wypracowaliśmy model gospodarki odpadami w gminie, przygotowane zostały wszystkie akty prawa miejscowego niezbędne do wdrożenia tego modelu w życie, przeprowadzono przetarg i wyłoniono firmę, która ma świadczyć usługi związane z odbiorem i transportem odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Niestety  w całej Polsce firmy, które wygrały przetargi w gminach, mają problemy ze zdobyciem odpowiedniej ilości nowych pojemników, które po podpisaniu stosownej umowy będą Państwu odpłatnie udostępnione ( będzie można kupić lub wydzierżawić pojemnik od firmy).

Ponieważ  w niektórych marketach budowlanych są jeszcze do kupienia pojedyncze egzemplarze koszy oraz jest możliwość samodzielnego oznakowania kosza  kolorem żółtym, apelujemy do Państwa aby zaopatrywać się  w pojemniki  na własną rękę. Do czasu rozstawienia nowych pojemników musimy  zbierać odpady  w ramach starego modelu tj.:  odpady zmieszane zbieramy do pojemników metalowych, czarnych lub ciemnozielonych; szkło powinniśmy segregować  i składać  w ogólnodostępnych pojemnikach z napisem szkło; plastikowe odpady opakowaniowe, które segregujemy jako frakcję suchą składamy w ogólnodostępnych koszach na plastik.

Największym problemem jest obecnie zbieranie papieru, ponieważ według nowych zasad powinien być gromadzony w pojemnikach  razem z opakowaniami plastikowymi. Wrzucanie papieru razem z plastikiem do otwartych koszy jest w tej chwili bezcelowe (zmoczony będzie niechcianym surowcem wtórnym,  zwiększy wagę  odpadów i co najważniejsze skierowany do składowania na wysypisku  wpłynie na wzrost kosztów systemu). W związku z powyższym, kierujemy do mieszkańców domów wielorodzinnych prośbę, o przetrzymanie odpadów papierowych w domach,  do momentu dostarczenia przez firmę pojemników  koloru żółtego (w przypadku zakupu lub dzierżawy pojemnika od firmy odbierającej odpady) służących do gromadzenia odpadów frakcji suchej.

Osoby mieszkające w zabudowie jednorodzinnej, powinny niezwłocznie zaopatrzyć się w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych i w  worki do selektywnej zbiórki odpadów.”

Zastępca Burmistrza
Jacek Machynia