Zawiadomienie

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) Burmistrz Bolkowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 września 2005 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie rozpocznie się o godz. 8:00 i odbywać się będzie odrębnie do każdej komisji kolejno według numerów obwodowych komisji wyborczych.