Bezpłatne szkolenia w RCWIP

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie odbędą się we Wrocławiu, w siedzibie RCWIP – ul. Ruska 43-44 (III piętro) i rozpoczyna się o godzinie 9:30.

Termin:
27-28 kwietnia 2006 roku – Sztuka tworzenia projektu

Programy szkoleń oraz wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się również na stronie internetowej www.roszefs.rcwip.pl

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług konsultacyjnych i doradczych – szczegóły na stronie internetowej www.roszefs.rcwip.pl

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych, tel. (74) 666 22 22, fax (74) 666 22 01
ul. Ruska 43-44 III piętro, 50-079 Wrocław, tel./fax (71) 796 30 00
ul. Jasna 11, 58-500 Jelenia Góra, tel./fax (75) 642 20 00
e-mail: rcwip@rcwip.pl, roszefs@rcwip.pl