Konkurs „Mój Album Rodzinny”

Konkurs "Mój Album Rodzinny"

Dolny Śląsk był miejscem mieszania się ludzi i kultur. Większość przesiedleńców i przybyszów chciała jednak powoli kształtować swoje otoczenie, tworzyć nowe relacje międzyludzkie i dostosowywać swoje życie do nowej rzeczywistości. Okres ten to czas zmiany wizerunku tych ziem. Najpierw odbudowa po zniszczeniach wojennych a potem budowa nowych osiedli , fabryk , instytucji oświatowych i kulturalnych. Powstały też nowe zjawiska kulturowe i obyczajowe. Niektóre z nich przekroczyły próg lokalności i dały ich uczestnikom nowe wrażenia i doświadczenia.Tę nową społeczność budowali ludzie, którzy jeszcze żyją wśród nas. To ci, którzy tu przyjechali i których młodzieńcze lata przypadły na ten trudny okres. Swoją młodość kształtowali w nowej rzeczywistości, zdobywali umiejętności, wiedzę i wykształcenie. Wśród nich byli: Twoja Babcia, Twój Dziadek. To okres, kiedy ukształtował się wizerunek Dolnego Śląska. Warto zapisać wspomnienia tych ludzi a szczególnie warto, żebyście zrobili to Wy, ich wnukowie. Pokazać stare zdjęcia i dokumenty. Bo wtedy historia dolnośląska stanie się historią rodzinną, historią, tak naprawdę Waszą historią.

Praca konkursowa – to album zawierający odbitki fotografii, kopie dokumentów, spisane relacje.

Album ma opisywać fakty związane z najciekawszymi wydarzeniami z czasu po zasiedleniu Dolnego Śląska, czyli od 1945 – 1970 roku. Ma pokazywać dzieje ludzi, których młodość i lata twórcze przypadły na ten okres budowania regionu. Ma pokazywać ich pracę, pasje, zabawę. Pokazywać święto i dzień zwyczajny dolnoślązaków. Dlatego też powinien tematycznie ograniczyć się do terenu miast i gmin województwa dolnośląskiego.

  • Maksymalna objętość albumu to 12 stron formatu A-4
  • Fotografie i dokumenty zamieszczone na stronach albumu powinny być opisane. Ważne są wszystkie okoliczności powstania zdjęcia, osoby przedstawione na zdjęciu ( jeśli są znane)
  • Podobne opisy powinny zawierać dokumenty. Dokumenty to nie tylko legitymacje, to różnego typu pisma, dyplomy, wycinki artykułów prasowych itp
  • W albumie albumu mogą też znaleźć się relacje lub krótkie rozmowy z jego bohaterami. Muszą być one naprawdę krótkie ( ok. 1000 znaków na stronie ). Takie materiały wzbogacą wiedzę czytelnika albumu więc warto o nich pomyśleć
  • Dostarczane albumy mogą mieć postać tradycyjną Ale na jego stronach powinny znaleźć się kopie fotografii i dokumentów, gdyż zgodnie z regulaminem, prace nie zostaną zwrócone
  • Prace konkursowe mogą też mieć charakter elektroniczny, to znaczy należy gotowe tradycyjnie wykonane prace zeskanować albo od razu tworzyć w formie elektronicznej

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z konkursem napisz na adres:
mojalbumrodzinny@okis.pl

Odpowiemy i poradzimy.