Nowi partnerzy

Rada Miejska przyjęła uchwały dot. współpracy z partnerskiej pomiędzy:

  • gminą Bolków a gminą Nünchritz w Niemczech
  • gminą Bolków a miastem Bad Muskau w Niemczech
  • gminą Bolków a miastem Doksy w Czechach

Celami współpracy jest pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi są: nawiązanie kontaktów kulturalnych, sportowych i gospodarczych w celu realizacji projektów europejskich i wymiania doświadczeń.

Burmistrz został upoważaniony do podisania umów parnerskich.