Nowy honorowy obywatel

Rada Miejska w Bolkowie dostrzegając niezaprzeczalne zasługi Pana Jacoba Zwiersa i jego wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji dorobku i wiedzy o Gminie, które przyczyniły się do promocji i rozsławienia dobrego imienia Gminy Bolków oraz jego działania podejmowane na rzecz mieszkaców naszego Miasta i Gminy, w dniu 24 marca 2006 r. na XLIV Sesji Rady Miejskiej podjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Gminy Bolków.


Mimo obciążenia wieloma społecznymi, rodzinnymi i zawodowymi obowiązkami, Pan Jacob Zwiers poświęca dużo czasu naszej Gminie i angażuje się w sprawy naszego środowiska oraz pojedynczych, zwykłych mieszkańców. Zawsze zainteresowany jest wszystkimi elementami życia społecznego w Bolkowie.

Przekazanie mu we wrzeniu 1996 r. Medalu za zasługi dla Bolkowa jeszcze bardziej dynamizowało jego działalność i powiększył o jego wkład na rzecz partnerstwa obu miast. Wydaje się by pewne, że nadanie mu tytuł u Honorowego Obywatela Gminy Bolków rzyczyni się do jeszcze większego zaangażowania w jego staraniach o coraz to lepszy rozwój już nie tylko partnerstwa, ale przyjaźni pomiędzy mieszkańcami naszych gmin.