Rada Sportu Gminy Bolków ustalona

Burmistrz Bolkowa Bronisław Andrzejewski ustalił imienny skład Rady Sportu Gminy Bolków. Tworzy ją 9 osób zgłoszonych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy.

Pierwsze posiedzenie Rady Sportu odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bolkowie w dniu 6 lutego 2006 r. Obecni na nim członkowie Rady dokonali spośród siebie wyboru następujących osób na stanowiska funkcyjne:

Przewodniczący
Robert Ostasiewicz

Z-ca Przewodniczącego
Tomasz Wójciak

Sekretarz
Rafał Bonna

Ponadto w skład Rady Sportu wchodzą:

 • Robert Pawlak
 • Roman Przygodzki
 • Roman Sadowski
 • Mirosław Sadowy
 • Jan Sałapatek
 • Ryszard Srokowski

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

 1. strategii rozwoju gminy Bolków w zakresie kultury fizycznej
 2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej
 3. projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej
 4. programów bazy sportowej na terenie gminy Bolków
 5. planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje
 6. dofinansowanych przez gminę Bolków