Jedziesz w daleką podróż? Pamiętaj dodatkowej ochronie samochodu!

Własny samochód daje swobodę podróżowania. Nie trzeba nigdzie czekać na autobus lub pociąg, ani dbać o limit bagażu. Daleka podróż własnym samochodem wymaga jednak odpowiednich przygotowań. Kierowca powinien być wypoczęty, a samochód sprawdzony w warsztacie pod kątem sprawności technicznej. Warto także pamiętać o dodatkowej ochronie ubezpieczeniowej.

OC obowiązkowe w Polsce, UE i w innych krajach

Wybierając się w podróż samochodem, trzeba pamiętać o konieczności jego ubezpieczenia. W Polsce i w krajach Unii Europejskiej obowiązkowe jest wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej. Chroni ona przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych spowodowanych przez kierowcę pojazdu w ruchu drogowym. Górna granica wysokości odszkodowań z ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyznaczona została ustawowo i wynosi ona:

  • do 5 mln euro w przypadku szkód na osobie na jedno zdarzenie – bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • do 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu na jedno zdarzenie – bez względu na liczbę poszkodowanych.

Za granicą, w większości państw europejskich przy kontroli drogowej wystarczy okazać potwierdzenie zawarcia polisy OC w polskiej firmie ubezpieczeniowej. Nie ma znaczenia, gdzie wykupimy polisę. Jednakże w wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty pomóc może porównywarka ubezpieczeń OC.

Ubezpieczenie to nie będzie jednak respektowane poza Europą. Dodatkowo w takich krajach jak: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Rosja, Ukraina, Turcja, Serbia czy Maroko obowiązuje Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Jest on dowodem objęcia posiadacza ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Na ogół ubezpieczyciele sprzedający OC kierowcom w Polsce, wydają na ich wniosek Zieloną Kartę za darmo.

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa

Posiadanie wyłącznie obowiązkowego ubezpieczenia OC w dalekiej podróży własnym samochodem, może okazać się niewystarczające dla komfortu i bezpieczeństwa takiego podróżowania. Aby mieć dodatkowe zabezpieczenie, warto wykupić pakiet oc ac, uwzględniający prócz ochrony, jaką daje polisa odpowiedzialności cywilnej, także ochronę przed ponoszeniem finansowych kosztów naprawy swojego pojazdu, uszkodzonego w  spowodowanym przez kierowcę wypadku lub w wyniku działania sił natury, czy nieznanych osób trzecich.

W dłuższych trasach przydatne okazuje się ubezpieczenie assistance, zapewniające pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak awaria pojazdu na drodze, jego kradzież, choroba kierowcy czy wypadek. W zależności od wybranego pakietu ubezpieczeniowego firma ubezpieczeniowa może zaoferować inny zakres pomocy w ramach assistance. Jest to zwykle pomoc techniczna, np. naprawa pojazdu na miejscu awarii, czy holowanie auta do najbliższego warsztatu, zapewnienie pojazdu zastępczego, pomoc medyczna dla kierowcy i pasażerów, pomoc finansowa w postaci np. zakwaterowania kierowcy i pasażerów na czas naprawy samochodu, czy też infolinia dla kierowcy czynna 24 godziny na dobę.

Dodatkowe ubezpieczenia sprawią, że wybierzemy się w podróż wiedząc, że w sytuacji trudnej będziemy mogli liczyć na pomoc ubezpieczyciela.