IV Powiatowe Targi Pracy

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze zaprasza na Targi Edukacyjne, które odbędą się w dniu 20 marca 2006 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Jaworze, przy ul. Wiejskiej 5. Otwarcie targów nastąpi o godz. 10.00, a w programie przewidziane są m.in. prezentacje dorobku zaproszonych szkół ponadgimnazjalnych oraz prezentacja wydawnictw


Konkurs rozstrzygnięty

„Iluminacja świąteczno-noworoczna Bolkowa w obiektywie” (organizator Urząd Miejski przy pomocy Samorządu Miejskiego) Do konkursu zgłosiło się 6 mieszkańców miasta Bolków i mieszkanka Legnicy. I Miejsce Jerzy Czuba II Miejsce Barbara Magiera III Miejsce Cezary Lewczuk


Nowi partnerzy

Rada Miejska przyjęła uchwały dot. współpracy z partnerskiej pomiędzy: gminą Bolków a gminą Nünchritz w Niemczech gminą Bolków a miastem Bad Muskau w Niemczech gminą Bolków a miastem Doksy w Czechach Celami współpracy jest pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi są: nawiązanie kontaktów kulturalnych, sportowych i gospodarczych w celu realizacji projektów europejskich i wymiania doświadczeń. Burmistrz został upoważaniony do podisania umów parnerskich


Aktywizacja obszarów wiejskich

W dniu 8 lutego 2006 roku w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie z inicjatywy Burmistrza Bolkowa, sołtysa Radzimowic oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie odbyło się robocze spotkanie poświecone aktywizacji i wspomaganiu rozwoju terenów wsi i małych miast. Zorganizowano je w ramach działa Grupy Partnerskiej Partnerstwo Gór i Pogórza Kaczawskiego, której Gmina Bolków jest członkiem


Rada Sportu Gminy Bolków ustalona

Burmistrz Bolkowa Bronisław Andrzejewski ustalił imienny skład Rady Sportu Gminy Bolków. Tworzy ją 9 osób zgłoszonych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bolkowie w dniu 6 lutego 2006 r. Obecni na nim członkowie Rady dokonali spośród siebie wyboru następujących osób na stanowiska funkcyjne: Przewodniczący Robert Ostasiewicz Z-ca Przewodniczącego Tomasz Wójciak Sekretarz Rafał Bonna